Dokumenty

Vzdělávací dokumenty školy

V přílohách najdete Školní vzdělávací program školy a školní družiny, Vnitřní řád školní družiny, Školní řád, Environmentální program, Preventivní program…

Kompletní školní vzdělávací program, učební osnovy jednotlivých předmětů a tematické plány ročníků jsou k nahlédnutí v budově školy.

Dokumenty ke stažení:

Žádosti, potvrzení, přihlášky, …

V přílohách naleznete přihlášky do kroužků, družiny, žádost o odklad, přestup, apod.

Dokumenty ke stažení:

Výroční zprávy

Zápisy ze školské rady

Inspekční zprávy