Základní škola Světice nyní realizuje dva projekty hrazené z grantu Erasmus+. Jedná se o mobility v rámci projektu KA1. Letní měsíce 2022 se v zahraničí uskutečnilo celkem 11 odborných kurzů, 5 jazykových kurzů a 1
job shadowing (stínování) pro pedagogy.
V listopadu 2022 vyjede 5 žáků na 30-denní studijní pobyt na partnerskou školu v Irsku.
V roce 2023 pak bude realizováno dalších 23 odborných a jazykových kurzů pro pedagogické ale i nepedagogické pracovníky školy.

Škola ještě zažádá o akreditaci Erasmus+, která by zajistila tyto zahraniční výjezdy až do roku 2027.

 

Základní škole Světice byla letos udělena Akreditace Erasmus, která platí na 5 let 2023-2027-více zde-


MOBILITY – ZŠ Světice


Erasmus Days

Zveme vás na akci v rámci Erasmus Days, na které budou učitelé ZŠ Světice sdílet své zkušenosti z odborných a jazykových kurzů financovaných z grantu Erasmus+.

Pátek 14. 10. 14 – 16 hod. v budově jídelny.

Info k programu Erasmus+ naleznete zde:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTaChgZ2_dd7dh4SMKZ_MiKSJYLfp1cIuviNgTG9F3ImKhEy_9pqk56_pUyPHbFHDBx-vCLL-ccqvA2/pub?start=false&loop=false&delayms=3000