Číslo školního bankovního účtu: 3344556655/2010 (Fio banka, a. s.) 

Platby družina: 3344556655/2010, VS: 3111 (Fio banka, a. s.) 

Číslo bankovního účtu pro platbu zájmových kroužků: 2400725683/2010, VS: 3421 (Fio banka, a. s.)