Dotační podpora

 


Podpora škol formou projektů formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ IŠablony ZŠ Světice


Také v letošním školním roce 2018/2019 jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol. Ve spolupráci s firmou BOVYS dostávají žáci I. a II. stupně ZŠ pravidelně 1x týdně ovoce nebo zeleninu a mléko. Vše v nejlepší kvalitě!