Dotační podpora


OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 57
 
Naše škola se zapojila do projektu zaměřeného na  prohlubování a zlepšování komunikačních dovedností a znalostí žáků i učitelů v anglickém jazyce.
  • šablona č. 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém  jazyce formou blended-learningu
  • šablona č. 4 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu

Podpora škol formou projektů formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I


Dotace od středočeského kraje na prevence

 

Rádi bychom vás informovali, že naší škole se podařilo získat dotaci na dlouhodobou primární prevenci ve škole. Tuto dotaci nám udělil Středočeský kraj ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence. Díky ní je možné uskutečnit preventivní programy na prvním i druhém stupni. Programy bude zajišťovat Cesta integrace o. p. s. a jsou určeny pro žáky druhé až sedmé třídy. První stupeň bude mít program třikrát a druhý stupeň čtyřikrát. Jsme moc rádi, že je můžeme realizovat. Věříme, že budou přínosné.Šablony ZŠ Světice


Dotační program MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování


Dlouhodobá primární prevence