Dotace od středočeského kraje na prevence

Rádi bychom vás informovali, že naší škole se podařilo získat dotaci na dlouhodobou primární prevenci ve škole. Tuto dotaci nám udělil Středočeský kraj ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence. Díky ní je možné uskutečnit preventivní programy na prvním i druhém stupni. Programy bude zajišťovat Cesta integrace o. p. s. a jsou určeny pro žáky druhé až sedmé třídy. První stupeň bude mít program třikrát a druhý stupeň čtyřikrát. Jsme moc rádi, že je můžeme realizovat. Věříme, že budou přínosné.


Preventivní program 2019/2020 


Prevence a strategie řešení školní neúspěšnosti žáků pro školní rok 2019/2020