Školní družina

Základní informace o školní družině

Školní družina je pro děti  otevřena každý den ráno od 7:30 do 8:15 a odpoledne od 12:00 do 17:00, kromě pátku, kdy se družina zavírá v 16:30. Družinu vede vedoucí vychovatelka  Lenka Ludlová a paní vychovatelky Olga Kyzlinková, Karolína Miškovská, Linda Amerová a Jana Novotná.

Provoz družiny začíná ve školním roce 2021/2022 pro přihlášené žáky ve čtvrtek 2. září 2021.

Platba za školní družinu včetně ranní je stanovena na 300,- Kč měsíčně ve dvou splátkách (září až prosinec 1200,- Kč, leden až červen 1800,- Kč). Částku zasílejte na účet školy – č. ú. 3344556655/2010, VS: 3111. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby (např. J. Nováková, školní družina). První splátka by měla být uhrazena do 30. 9. 2021, druhá část do 31. ledna 2022.

Další důležité informace:
1) Pokud Vaše dítě bude odcházet jinak než je uvedeno v přihlášce do ŠD (tzn. např. samo v jinou dobu nebo ho bude vyzvedávat jiná osoba než je uvedená v přihlášce), je nutné vyplnit Žádost o uvolnění, která je přiložena na www nebo umístěná na nástěnkách školy.

2) Prosíme rodiče o pozornost u nového bodu Vnitřního řádu ŠD, kde je zavedena platba 300,- Kč za každou hodinu ŠD po 17. hodině.

3) Mezi 14. až 15. hodinou bývají děti ŠD převážně v přírodě mimo školu a tak nebývá možné je v tento čas vyzvednout.

4) Ranní družina je v současné době v prostorách původní budovy školy od 7:30 v přízemí ve třídě 4.A.

5) Odpolední koncová družina je v prostorách jídelny.

6) Prosíme rodiče, aby vždy dohlédli na to, že při odchodu dítěte ze ŠD je o tomto vždy osobně informovaná některá z paní vychovatelek!

7) V odpoledních hodinách bude vytvořen klidný prostor, kde si děti budou moci napsat své domácí úkoly, pokud budou chtít.

8) Prosíme rodiče také o materiálou výpomoc pro naše kreativní tvoření 🙂 Děti jsou plné fantazie a tak využijí téměř vše od trubiček od toaletních papírů, přes kousky látek, bavlnky, korkové špunty, kartonové krabičky až po silikonové náplně do tavících pistoli, atp. Děkujeme.

Prosíme rodiče, aby si pročetli soubor Vnitřní řád ŠD a Školní vzdělávací program ŠD, s jejímiž obsahy souhlasí podpisem na formuláři Přihláška do školní družiny. Před nástupem do školní družiny vyplňte prosím ještě Zápisní lístek do ŠD.