Školní družina

Základní informace o školní družině

Školní družina je pro děti  otevřena každý den ráno od 7:30 do 8:15 a odpoledne od 12:00 do 17:00, kromě pátku, kdy se družina zavírá v 16:30. Družinu vede paní vychovatelka  Diana Kopejtková, a paní vychovatelky Olga Kyzlinková, Veronika Kamarytová, Lenka Ludlová, Lucie Jelínková. Přečíst si můžete krátké životopisy v rubrice Pedagogický tým.

Provoz družiny začíná ve školním roce 2017/2018 pro přihlášené žáky v úterý 5. září.

Platba za školní družinu je stanovena na 250,- Kč měsíčně ve dvou splátkách (září až prosinec 1000,- Kč, leden až červen 1500,- Kč). Částku zasílejte na účet školy – č. ú. 3344556655/2010, VS: 3111. Zpoplatněna je i ranní družina částkou 50,- Kč měsíčně. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby (např. J. Nováková, školní družina). První splátka by měla být uhrazena do 30. 9. 2017, druhá část do 31. ledna 2018.

Další důležité informace:
1) Pokud Vaše dítě bude odcházet jinak než je uvedeno v přihlášce do ŠD (tzn. např. samo v jinou dobu nebo ho bude vyzvedávat jiná osoba než je uvedená v přihlášce), je nutné vyplnit Žádost o uvolnění, která je přiložena na www. nebo umístěná na nástěnkách školy.

2) Prosíme rodiče o pozornost u nového bodu Vnitřního řádu ŠD, kde je zavedena platba 300,- Kč za každou hodinu ŠD po 17.hodině.

3) Mezi 14. až 15. hodinou bývají děti ŠD převážně v přírodě mimo školu a tak nebývá možné je v tento čas vyzvednout.

4) Ranní družina je v současné době v prostorách původní budovy školy od 7:30 – zvonek družina.

5) Odpolední koncová družina je též v prostorách původní budovy školy – horní vchod.

6) Prosíme rodiče, aby vždy dohlédli na to, že při odchodu dítěte ze ŠD je o tomto vždy osobně informovaná některá z paních vychovatelek!!!

7) V odpoledních hodinách bude vytvořen klidný prostor, kde si děti budou moci napsat své domácí úkoly, pokud budou chtít.

8) Budeme mít opět v nabídce malé svačinky v podobě zdravých křehkých chlebíčků, které si mohou zakoupit.

9) Prosíme rodiče také o materiálou výpomoc pro naše kreativní tvoření 🙂 Děti jsou plné fantazie a tak využijí téměř vše od trubiček od toaletních papírů, přes kousky látek, bavlnky, korkové špunty, kartonové krabičky až po silikonové náplně do tavících pistoli…. děkujeme!

Prosíme rodiče, aby si též pročetli v rubrice Dokumenty školy soubor Vnitřní řád ŠD a Školní vzdělávací plán ŠD, s jejímiž obsahy  souhlasí podpisem na formuláři přihlášky do ŠD.