Stravování

Zveřejňujeme dopis od paní hospodářky Petry Dubové poskytovatele stravování společnosti Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876 se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany u Prahy:

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za přízeň v uplynulém školním roce a jsme rádi, že budete i nadále odběrateli naší školní kuchyně. Rádi bychom Vás také informovali, že v loňském školním roce proběhla v naší kuchyni inspekční návštěva České školní inspekce, která hodnotila naši kuchyň jako příklad dobré praxe. Inspektorky ocenily nejen skladbu jídel a kvalitu podávaných obědů ale i provoz celé kuchyně.

Přihlášení ke stravování (registrace) vyřizuje zákonný zástupce. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni po celou dobu školní docházky.  Pokud má strávník zájem o trvalé přihlašování obědů (Menu 1), je potřeba hradit obědy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Prosíme o nahlášení případné změny čísla účtu.

Výdej obědů je organizován přes čipový systém. Čipy jsou pro nově příchozí děti vydávány v kanceláři hospodářky ŠJ (tel. 739 367 509) oproti záloze 200 Kč (po ukončení odběrů obědů při vrácení čipu bude záloha vrácena).

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí strávník (zákonný zástupce) přes webový portál www.strava.cz.
Přihlašovací údaje jsou:
výběr jídelny – 10895
uživatel – příjmení.jméno dítěte bez diakritiky a malým písmem (např. novak.jan)
heslo – jméno.příjmení (např. jan.novak). Po přihlášení lze v „nastavení“ heslo měnit.

Děti mají možnost výběru ze tří jídel. V přihlášce je možné zaškrtnout trvalé přihlašování menu 1 a to v případě, že strávník bude mít na kontě potřebnou částku k 20. dni předchozího měsíce. Pokud bude částka nižší, strávník bude mít přihlášeny obědy pouze na část měsíce podle výše kreditu. Samozřejmě lze provádět změnu výběru, odhlašovat oběd…
Změnu výběru lze provést nejpozději 2 pracovní dny předem (do 10 hod.) a odhlašování oběda nejpozději den předem do 11 hod. Poté nelze změny v systému provádět.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a uvařené jídlo je zlikvidováno.

Způsoby platby:
Stravné je vždy hrazeno předem v takové výši, aby byl na kontě kredit na přihlášení obědů v daném měsíci, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.
Maximální výše záporného kreditu pro objednání stravy je -100 Kč.
Platba zálohy převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři kuchyně.
Účet školní kuchyně: č. 5220014036 / 5500
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (nebo lze dohodnout jiné číslo)
Text příkazu k úhradě: jméno dítěte

Ceny za oběd:

Strávníci 7-10 let 47 Kč/porci
Strávníci 11-14 let 50 Kč/porci
Strávníci 15 a více let 54 Kč/porci

Vedoucí kuchyně: Filip Drgoň
Hospodářka: Petra Dubová
Kontaktní údaje: tel. 739 367 509, e-mail: dubova@magic-hill.cz