Stravování

Zveřejňujeme dopis od paní hospodářky Petry Dubové poskytovatele stravování společnosti Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876 se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany u Prahy:

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za přízeň v uplynulém školním roce a jsme rádi, že budete i nadále odběrateli naší školní kuchyně. Rádi bychom Vás také informovali, že v loňském školním roce proběhla v naší kuchyni inspekční návštěva České školní inspekce, která hodnotila naši kuchyň jako příklad dobré praxe. Inspektorky ocenily nejen skladbu jídel a kvalitu podávaných obědů ale i provoz celé kuchyně.

O kvalitu podávaných jídel se bude i v tomto školním roce starat vedoucí kuchyně pan Filip Drgoň  a jeho tým. Já vám budu k dispozici v případě řešení jakýchkoliv problémů se stravovacím systémem a najdete mě v kanceláři kuchyně, případně na e-mailu: dubova@magichill.cz nebo telefonu 739 367 509.

Prosím o doručení vyplněné přihlášky ke stravování, pokud jste tak již neučinili.

Administrativa školního stravování probíhá v systému www.strava.cz. Cena za oběd činí pro děti 7-10 let 47,- Kč, pro děti 11-14 let 50,- Kč. Strávníci 15 a více let 54,- Kč. Cizí strávníci a dospělé osoby 90,- Kč (pro zařazení do příslušné kategorie rozhoduje dosažený věk ve školním roce).

Způsob platby:

Stravné je vždy hrazeno předem v takové výši, aby byl na kontě kredit na přihlášení obědů v daném měsíci, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Maximální výše záporného kreditu pro objednání stravy je -100,- Kč. Platba zálohy převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři kuchyně. Účet školní kuchyně: 5220014036/5500. Variabilní symbol: rodné číslo díděte (případně lze dohodnout jiné číslo). Text příkazu k úhradě: jméno dítěte.

Výdej obědů je organizován přes čipový systém. Čipy jsou pro nově příchozí děti vydávány v kanceláři hospodářky školní jídelny (P. Dubová, tel. 739 367 509) oproti záloze 200 Kč (po ukončení odběrů obědů při vrácení čipu bude záloha vrácena).

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí strávník (zákonný zástupce) přes webový portál www.strava.cz.

Přihlašovací údaje jsou:
výběr jídelny – 10895
uživatel – příjmení.jméno dítěte bez diakritiky a malým písmem (např. novak.jan)
heslo – jméno.příjmení (např. jan.novak). Po přihlášení lze v „nastavení“ heslo měnit. (U stávajících klientů nastavení hesla jsme neměnili, je stejné jako v loňském roce)

Děti mají možnost výběru ze dvou jídel.

Změnu výběru lze provést nejpozději 2 pracovní dny předem do 10 hod. (pracovním dnem se rozumí den školní docházky, nikoliv prázdniny) a odhlašování oběda nejpozději den předem do 9 hod. Poté nelze změny v systému provádět.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči před výdejem obědů strávníkům (v čase 11:15 – 12:00). Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a uvařené jídlo je zlikvidováno.

Změny/odhlášení provedete po přihlášení:

objednávky, překliknutí/smazání znaku ve čtverečku na levém kraji  výběru
pro provedení změny nutné potvrdit nahoře zeleným příkazem „ODESLAT“

V pravém horním rohu vidíte aktuální stav svého kreditu. Sledujte prosím výši svého kreditu, po překročení záporného kreditu 100 Kč není možné provést objednávku stravy.

Děti si mohou vyzvednout čip v kanceláři kuchyně oproti záloze 200,- Kč vždy mezi 9 a 13 hod. (1.9.od 9,15 hod.). Doporučujeme obstarat šňůrku na krk s karabinou. V případě ztráty čipu dítě dostane za stejný poplatek nový čip. Pokud dítě zapomene čip, oběd ten den dostane, po sdělení jména a třídy přímo pracovnici výdeje u okénka. Po ukončení odběru obědů z naší kuchyně prosíme vraťte čip v kanceláři, bude vám vrácena záloha.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  Těšíme se na spolupráci.

S přáním dobré chuti,

Petra Dubová, hospodářka

tel: 739 367 509

Školní kuchyně Světice

Základní škola s RvJ Magic Hill

Říčany u Prahy