Vážení rodiče,
 
na naší škole se od září 2017 schází školní parlament. Každá třída má dva své zástupce, kteří na základě spolupráce se svou třídou neúnavně navrhují různá zlepšení pro žáky i školu.

Letos bude náš školní parlament fungovat již třetím rokem. Scházíme se pravidelně jedenkrát měsíčně nebo častěji podle aktuální potřeby. O naší činnosti pravidelně informujeme rodiče, učitele i zástupce obce. Školní parlament se pravidelně podílí na organizaci školních akcí – Vánočních i Světických trhů.

Ve školním roce 2018/19 se nám podařilo:

Zajistili jsme bezpečnější šatny na I. stupni. (ostré rohy skříněk)

Zorganizovali jsme dobročinný bazar ve spolupráci s charitativní společností SueRyder.

Rozpracovali jsme projekt ve spolupráci se starostou obce na jednotný obecní informační systém („rozcestníky“) a motivační cedule ohledně tříděného odpadu.

Řešili jsme otázku „Bezpečně do školy bez aut“.

Provedli jsme drobné organizační přesuny ve školní jídelně.

Navštívili jsme Parlament České republice v Praze.

Podařilo se nám zajistit pro členy parlamentu jednotné čepice s logem školy.

Ve školním roce 2019/2020 proběhnou na začátku září nové volby ve všech třídách do školního parlamentu a po jejich uskutečnění, bude následovat první ustavující schůze nových členů školního parlamentu.

Moc děkujeme za podporu našeho parlamentu našim žákům, vám rodičům i obecnímu úřadu ve Světicích a těšíme se na další společné projekty.
Za školní parlament Vás zdravíme.
 

Koordinátoři:

I. stupeň Mgr. Hana Jelínková

II. stupeň Mgr. Kristýna Plajnerová, Ing. Monika Cibulková

Školní parlament

Zástupci žáků ve školním parlamentu 2018/2019

Návštěva parlamentu – červen 2019
Parlamenťáci v Praze
Žáci bedlově sledují jednání poslanců