Vážení rodiče,
na naší škole se od září schází školní parlament. Každá třída má dva své zástupce, kteří na základě spolupráce se svou třídou neúnavně navrhují různá zlepšení pro žáky i školu. Chtěli bychom všem členům parlamentu velice poděkovat za jejich práci v 1. čtvrtletí školního roku.
Co z projektů se za tři měsíce vydařilo? Podařilo se podílet na organizaci  dobročinného bazárku, parlament navštívil obecní úřad s návrhy na vylepšení okolí školy.  Dále byla realizována zkouška evakuace na obou stupních a v neposlední řadě byl členy parlamentu druhého stupně vytvořen program na Halloween pro žáky prvního stupně.
Návrhů na další čtvrtletí je spoustu, například návrhy na trička školy, podpora od parlamentu na Vánočních trzích,  vylepšení místa okolo kontejnerů tříděného odpadu u vchodu 1. stupně a vytvoření většího prostoru pro parkování kol a koloběžek.
Moc děkujeme za podporu našeho parlamentu našim žákům, vám rodičům i obecnímu úřadu ve Světicích a těšíme se na další společné projekty.
Za školní parlament Vás zdravíme!

Školní parlament

Zástupci žáků – parlament