Informace pro rodiče, způsob platby

Školní klub je zřízen jako školské zařízení při Základní škole Světice, příspěvkové organizaci. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků v souladu s filozofií školy.

Školní klub probíhá převážně v budově II. stupně (U Zvoničky 179), má k dispozici podle svých aktuálních potřeb učebnu informatiky s interaktivní tabulí, přírodovědnou učebnu, odpočinkový kout v 1. patře, kuchyňku v přízemí a atrium, u budovy I. stupně školní zahradu. K dispozici je materiální vybavení zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.

Zájmové vzdělávání ve školním klubu zajišťuje vychovatelka.

Školní vzdělávací program ŠK je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu zejména pro žáky II. stupně základní školy. Při tvorbě obsahu vzdělávání se vychází z možností a podmínek školy, věkových zvláštností účastníků, jejich zájmového zaměření, personálních podmínek.

Školní vzdělávací program a vnitřní řád ŠK bude přístupný na webových stránkách školy.

Provoz školního klubu:

Přihlášené děti budou mít možnost navštěvovat ranní klub, který bude otevřen denně od 7:30 do 8:15.

 

Poplatek za ŠK činí 1000 Kč na školní rok. Je placen ve dvou dílčích platbách:

září – prosinec 400 Kč

leden – červen 600 Kč

 

Údaje pro platbu:

Číslo účtu: 3344556655/2010

Variabilní symbol: 2111

Do poznámky zadejte prosím jméno dítěte