Organizace školního roku 2019/2020

2. září 2019, 8:30 – 10:10 Slavnostní zahájení školního roku
2. září 2019, 16:30 – 17:15 Rodičovské schůzky s třídními vyučujícími na I. stupni
2. září 2019, 17:30 – 18:15 Rodičovské schůzky s třídními vyučujícími na II. stupni
29. a 30. října 2019 Podzimní prázdniny
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 Ukončení 1. pololetí, vysvědčení
31. ledna 2020 Jednodenní pololetní prázdniny
2. března – 8. března 2020 Jarní prázdniny
9. dubna (10. 4. a 13. 4. státní svátek) 2020 Velikonoční prázdniny
20. dubna 2020 Zápis do 1. ročníku 2020/2021 (13:00 – 18:00)
26. června 2020 Ukončení 2. pololetí, vysvědčení
29. června – 30. června 2020 Ředitelské volno
1. července – 31. srpna 2020 Hlavní prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Plánované akce školy

25. 9. 16:00 – 18:00 Slavnost Jablůňky
Prosinec Vánoční trhy
Leden až únor Ozdravné pobyty, lyžařský kurz I. a II. stupně
10. – 15. 2. Projekt Edison
18. 2. Den otevřených dveří
27. 3. Noc s Andersenem
Duben Den Země
Květen Světické trhy
Květen až červen Školy v přírodě, výlety
Květen a červen Škola nanečisto
Červen Atletický den
Červen Pasování na čtenáře