Pedagogický tým pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy

Pavla Žižková

pavla.zizkova@skolasvetice.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň

Olga Kozačová

olga.kozacova@skolasvetice.cz

I. stupeň

Lenka Pařízková, třídní učitelka 1.A

lenka.parizkova@skolasvetice.cz

Jana Platilová, třídní učitelka 2.A

jana.platilova@skolasvetice.cz

Dana Heřmánková, třídní učitelka 3.A

dana.hermankova@skolasvetice.cz

Hana Jelínková, třídní učitelka 3.B

hana.jelinkova@skolasvetice.cz

Olga Kozačová, třídní učitelka 4.A

olga.kozacova@skolasvetice.cz

Magdaléna Kovačková, třídní učitelka 5.A

magdalena.kovackova@skolasvetice.cz

Martina Bosáková, vyučuje Aj

martina.bosakova@skolasvetice.cz

Lukáš Faltys, vyučuje Tv

lukas.faltys@skolasvetice.cz

II. stupeň

Lucie Skrčená, třídní učitelka VI.A, vyučuje Ze, Inf

lucie.skrcena@skolasvetice.cz

Alžběta Šimková, třídní učitelka VI.B, vyučuje Mat, Pč, Vv

alzbeta.simkova@skolasvetice.cz

Robert Marczak, třídní učitel VI.C, vyučuje Hv, Ze, Dě, Ov

robert.marczak@skolasvetice.cz

Milena Rulcová, třídní učitelka VII.A, výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň, vyučuje Čj, Pč, Ov, Inf

milena.rulcova@skolasvetice.cz

Kristýna Plajnerová, třídní učitelka VII.B, metodička primární prevence, vyučuje Dě, Inf, VkO, VkZ

kristyna.plajnerova@skolasvetice.cz

Monika Cibulková, třídní učitelka VIII.A, vyučuje Ze, Pč, Fy, Ch

monika.cibulkova@skolasvetice.cz

Martina Kolářová, třídní učitelka VIII.B, vyučuje Ma, Fy, Tv

martina.kolarova@skolasvetice.cz

Alice Hrbková, třídní učitelka IX.A, vyučuje Čj, Aj, Vv

alice.hrbkova@skolasvetice.cz

Kateřina Čiháková, vyučuje Př

katerina.cihakova@skolasvetice.cz

Lukáš Faltys, vyučuje Tv

lukas.faltys@skolasvetice.cz

Anna Hrubanová, vyučuje Čj

anna.hrubanova@skolasvetice.cz

Magdalena Růžková, vyučuje Rj, Nj, Aj

magdalena.ruzkova@skolasvetice.cz

Lucie Jelínková, vyučuje Čj, Aj, Vv

lucie.jelinkova@skolasvetice.cz

Jiří Kadlec, vede kroužek matematiky pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ

jiri.kadlec@skolasvetice.cz

Blažena Kratochvílová, vyučuje Mat

blazena.kratochvilova@skolasvetice.cz

Gustavo Monge, vyučuje Špj, rodilý mluvčí

gustavo.monge@skolasvetice.cz

Alivia Livesay, vyučuje Aj, rodilá mluvčí

alivia.livesay@skolasvetice.cz

Asistentky pedagogů

Jitka Švejdová, asistentka pedagoga v 5. třídě

jitka.svejdova@skolasvetice.cz

Romana Slavíková, asistentka pedagoga ve 2. třídě

romana.slavikova@skolasvetice.cz

Michaela Uliarczyk, asistentka pedagoga ve 2. třídě

michaela.uliarczyk@skolasvetice.cz

Andrea Škardová, asistentka pedagoga ve 3.B

andrea.skardova@skolasvetice.cz

Veronika Kamarytová, asistentka pedagoga v VII.B

veronika.kamarytova@skolasvetice.cz

Jana Novotná, asistentka pedagoga v VII.A

jana.novotna@skolasvetice.cz

Kristina Gambová, asistentka pedagoga v VI.A

kristina.gambova@skolasvetice.cz

Jana Havlová, asistentka pedagoga v VI.B

jana.havlova@skolasvetice.cz

Irena Honsová, asistentka pedagoga v IX.A

irena.honsova@skolasvetice.cz

Speciální pedagog

Jana Honsová

jana.honsova@skolasvetice.cz

 

Vychovatelky školní družiny

Lenka Ludlová, vedoucí vychovatelka ŠD

lenka.ludlova@skolasvetice.cz

Olga Kyzlinková

olga.kyzlinkova@skolasvetice.cz

Karolína Miškovská

karolina.miskovska@skolasvetice.cz

Alena Javůrková

alena.javurkova@skolasvetice.cz

Jana Novotná

jana.novotna@skolasvetice.cz