Úvod

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVĚTICE

Nabízíme Vám školu

  • obecní, dostupnou všem
  • s výukou AJ od prvního ročníku
  • respektující osobnost dítěte, jeho vývojové potřeby
  • poskytující podnětné motivující prostředí, kde budou mít děti chuť učit se a poznávat nové 
  • kde není podstatná známka, ale to, jak dítě dané látce opravdu rozumí
  • propojující znalosti a dovednosti se skutečným životem
  • která vyučuje o přírodě venku v přírodě
  • která podporuje spolupráci spíše než soutěžení
  • kde se dítě porovnává pouze se svým vlastním předchozím výkonem, nikoli s ostatními dětmi
  • kde je důležitý respekt k druhému, vzájemná tolerance, vlastní zodpovědnost, samostatnost, aktivita

Začali jsme otevřením jedné 1. třídy s kapacitou dvaceti dětí v září 2013. V září 2014 jsme otevřeli další dvě třídy pro 14 a 16 dětí. Od září 2015 otevíráme každý rok v nové budově školy první třídu pro 24 dětí.

V září 2016 byla otevřením šesté třídy zahájena výuka na druhém stupni. V současné době obce Světice a Tehov přestavují budovu hasičské zbrojnice na budovu II. stupně školy. Rekonstrukce probíhá za finančního přispění Ministerstva financí ČR a Středočeského kraje.

Podoba výuky

O tom, jak děti v Základní škole Světice tráví čas, jak je organizována výuka a školní den se dočtete v záložce Organizace výuky.

Nabídka kroužků

Nejenom našim školákům nabízíme rozmanitý výběr zájmových kroužků. Podrobné informace a ceny najdete v sekci Zájmové kroužkyPokud budete mít chuť, oslovte nás a provozujte vlastní kroužek!