Organizace výuky

Obecná organizace vyučování

 • Začátek vyučování v 8:30.
 • Ve škole se dají vytvářet vyučovací jednotky flexibilně podle konkrétních potřeb výuky a dětí (vhodné pro moderní metody vyučování a formy práce).
 • Pro první až třetí ročník využívá škola slovní hodnocení dětí. Na žádost rodičů je možné u jejich dítěte provést rovněž pololetní převedení na klasifikační stupnici.
 • Ve čtvrtém a pátém ročníku je slovní hodnocení žáků doplněno klasickou klasifikační stupnicí.

Výuka angličtiny

 • Dvě až čtyři hodiny angličtiny týdně.
 • V roce 2019/2020 škola pokračuje ve spolupráci s rodilým mluvčím.
 • Od 7. ročníku škola nabízí jako druhý cizí jazyk výběr mezi němčinou a ruštinou (rozšíření nabídky podle organizačních možností).

Družina

 • Ranní družina – v budově školy od 7:30 do 8:15
 • Odpolední družina – v prostorách budovy školy a venku, otevřena do 16:30 do 17:00
 • Více informací v sekci Družina

Školní klub

 • Od školního roku 2019/2020 škola otevře školní klub pro žáky od 5. ročníků.
 • Ranní klub v budově II. stupně od 7:30 – 8:15.
 • Odpolední klub: pondělí, úterý, čtvrtek od 14:00 – 16:00.

Stravování

 • Ve škole je výdejna jídel, obědy jsou dováženy.
 • Více informací v sekci Stravování

Komunikace s rodiči

 • Emailová a osobní komunikace dle potřeby.
 • Třídní schůzky na začátku školního roku.
 • Čtvrtletní a pololetní schůzky formou individuálních setkání učitel – rodiče – dítě.
 • Konzultační hodiny pro rodiče.