Organizace výuky

Obecná organizace vyučování

 • Začátek vyučování v 8:30.
 • Ve škole nezvoní – pouze první zvonění – učitel sám hlídá cca 45-minutové bloky, které se dají flexibilně posunout podle konkrétních potřeb výuky a dětí (vhodné pro moderní metody vyučování a formy práce).
 • Pro první až třetí ročník využívá škola slovní hodnocení dětí. Na žádost rodičů je možné u jejich dítěte provést rovněž pololetní převedení na klasifikační stupnici.
 • Ve čtvrtém a pátém ročníku je slovní hodnocení žáků doplněno klasickou klasifikační stupnicí.

Výuka angličtiny

 • Dvě až čtyři hodiny angličtiny týdně.
 • Přítomnost angličtiny během celého vyučování v rámci mezipředmětových vztahů a provazování učiva s reálným životem (určité činnosti v AJ – např. některé aktivity opakující a prohlubující probíranou látku, pojmenování vyučovaných jevů i v AJ, pokyny a instrukce aj.).
 • Přítomnost angličtiny ve výchovách.
 • V roce 2017/2018 škola zahájila spolupráci s rodilým mluvčím.

Družina

 • Ranní družina – v budově školy od 7:30 do 8:15
 • Odpolední družina – v prostorách budovy školy a venku, otevřena do 16:30 do 17:00
 • Více informací v sekci Družina

Stravování

 • Ve škole je výdejna jídel, obědy jsou dováženy.
 • Více informací v sekci Stravování

Komunikace s rodiči

 • Emailová a osobní komunikace dle potřeby.
 • Třídní schůzky na začátku školního roku.
 • Čtvrtletní a pololetní schůzky formou individuálních setkání učitel – rodiče – dítě.
 • Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče.