Metodik prevence

Kristýna Plajnerová                                                kristyna.plajnerova@skolasvetice.cz

Výchovný poradce

Milena Rulcová                                                        milena.rulcova@skolasvetice.cz