Žáci a žákyně devátých tříd se zúčastnili v rámci kariérového poradenství zážitkového odborného semináře s názvem „Najdi klíč ke svému potenciálu“. S profesionálním lektorem panem Markem Pavlíkem objevovali své silné stránky, osobní hodnoty a skryté potenciály. Tyto nové poznatky o nich samých jim zcela určitě pomohou k výběru těch správných středních škol.