Dne 19. 10. strávili naši „deváťáci“ dopolední blok výuky v Gymnáziu Navis.
Pedagogové a studenti si připravili pro naše žáky a žákyně tři bloky společné výuky.
Konkrétně se jednalo o anglický jazyk, hudební výchovu a tělesnou výchovu. Deváťáci tak měli možnost poznat život na střední škole a přitom se seznámit se svými vrstevníky ze školy ze stejné obce. Těšíme se na další vzájemné setkání a věříme, že se tímto rozvine užší spolupráce mezi oběma světickými školami.