V pátek 13. ledna se poprvé v roce 2023 sešli zástupci jednotlivých tříd v parlamentu I. stupně naší školy. Jejich průvodkyně Dana Heřmánková proto na úvod připravila malý přípitek a něco dobrého na zub. Po slavnostním úvodu se diskutovalo například o tom, jak často se budou v letošním roce parlamenťáci setkávat, prostřednictvím jakých nástěnek budou informovat ostatní žáky školy o dění v parlamentu, náměty na společné akce tříd prvního stupně a také se řešilo uspořádání šaten a vchodu u třetích tříd. Těšíme se, jaká zlepšení pro celou naši komunitu od parlamentu letos vzejdou.