Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se žáci I. stupně sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení projektu: Tvoříme svůj prostor pod borovicemi. V průběhu podzimu žáci 2. – 5. třídy pracovali ve skupinkách nebo individuálně na návrzích a snažili se vymyslet originální prvky, které bychom mohli svépomocí realizovat před vchodem na I. stupeň pod borovicemi.

Hlavní organizátorka projektu Petra Votrubová ocenila vítězné návrhy z jednotlivých tříd a předala věcné dary. V další fázi budou vybrány nejzajímavější a zároveň realizovatelné prvky, které budeme s dětmi následně budovat. 

Děti měly možnost hlouběji se zamyslet, uplatnit svoji kreativitu, nápady, výtvarný talent a také posílit své schopnosti týmové spolupráce. Na tento projekt brzy naváže další “Košťata, lopaty, hrábě s nimi zvládneme to hravě”, o kterém vás budeme brzy informovat.