Víte jaký rok je nejdůležitější v historii Anglie? Rok 1066. Rok ovládnutí Anglie Normany. Dozvěděli jsme se to na divadelním představení History of England. Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků představení zhlédli v divadle Reduta. Na představení čekali v jazzovém klubu, který je známý setkáním Václava Havla s Billem Clintonem a dalších významných osobností. Celé představení bylo v angličtině a všem se moc líbilo.