Měsíc březen vyhlásila  naše škola prostřednictvím parlamentu 1. stupně měsícem šetření elektrickou energií,toaletním papírem a papírovými ručníky.
Chceme upozornit na zbytečné plýtvání materiálem za které naše škola vynakládá nemalé finanční prostředky. Na připravené nástěnce se žáci mimo jiné dozví , kolik naše škola utratí za nákup těchto papírových materiálů. Na fotografiích je ukázka, jak se někteří žáci naší školy chovaní na toaletách. Toto chování chceme určitě změnit.