Při hodině pracovních činností vyrazila 4.B společně s paní učitelkou Maruškou na lov přírodnin do blízkého okolí a následně z nich ve třídě vytvořili překrásné mandaly. Všichni měli velkou radost jak se jim nejen pracovní činnosti v tento den vydařily.