Kateřina Čiháková, učitelka přírodopisu na ZŠ Světice, vystoupila 9. 10. na slavnostním zahájení Týdne inovací v rámci večera s podtitulem Učit je odvaha. Přednesla příspěvek o inovativních přístupech ve výuce: využití badatelsky orientované výuky pro rozvoj přírodovědné gramotnosti a vztahu k místu. Představila výuku na naší škole a také kreativní prostor Muzea Říčany Tvořiště. Shrnula doporučení pro výuku o klimatu z publikace Klima se mění – a co my a doporučila přítomným novou publikaci Klima je příležitost. Slavnostního večera se účastnili zástupci firem zaměřených na inovace, ředitelé/ky škol a učitelé/ky a také ministryně Helena Langšádlová a prezident Petr Pavel.