Vážení a milí rodiče,
jako každý rok i letos je počet zájemců o přestup  do 6. ročníku vyšší, než je kapacita tříd naší školy. Těší nás Váš zájem o naši školu, ale bohužel nemůžeme příjmout více žáků než je kapacita dvou volných tříd, tedy 2 x 20 žáků. Při rozhodování jsem postupovala dle předem daných kritérií, další volná místa byla zaplněna žáky, dle vylosovaného pořadí. Losování bylo provedeno  vedením školy dne 24.5. 2023 za přítomnosti svědků, byl pořízen i videozáznam. Prosím zákonné zástupce, kteří budou zvažovat odvolání proti rozhodnutí, aby se mi nejprve ozvali. Podání odvolání je velmi zdlouhlavý administrativní proces, který zasahuje do letních prázdnin, nezaručí úspěch, protože škola opravdu nemůže přijmout více než je hygienické maximum na třídu.  Pokud se místa v průběhu dalších týdnů uvolní, budeme další zájemce ihned informovat. Děkuji všem nepřijatým za pochopení.
 
Informativní schůzka pro přijaté žáky do 6. ročníků a jejich rodičů proběhne 19. 6. v 16.00 ve výdejně jídel, na adrese U Hřiště 419. 
Prosím nové žáky, jejich zákonné zástupce, přineste s sebou vyplněný zápisní lístek viz příloha.
 
Děkuji všem za spolupráci a pochopení.
 
Pavla Žižková
ředitelka školy
29. 5. 2023