Pedagogický tým pro školní rok 2017/2018

Pavla Žižková, ředitelka školy, ve školním roce 2017/2018 čerpá mateřskou dovolenou

I. stupeň

Antónia Sochovičová, třídní učitelka 1.A

antonia.sochovicova@skolasvetice.cz

Hana Jelínková, třídní učitelka 1.B

hana.jelinkova@skolasvetice.cz
Olga Kozačová, třídní učitelka 2.A a zástupkyně ředitele pro I. stupeň

olga.kozacova@skolasvetice.cz
Magdaléna Jirků, třídní učitelka 3.A

magdalena.jirku@skolasvetice.cz
Jana Dočkalová, třídní učitelka 4.A, vyučuje Hv na II. stupni

jana.dockalova@skolasvetice.cz
Věra Kovačková, třídní učitelka 4.B

vera.kovackova@skolasvetice.cz
Milena Rulcová, třídní učitelka 5.A, výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň

milena.rulcova@skolasvetice.cz

Martina Bosáková, učitelka Aj

martina.bosakova@skolasvetice.cz

 

II. stupeň

Monika Cibulková, třídní učitelka 6.A a statutární zástupkyně ředitele školy, vyučuje Ze, Pč

monika.cibulkova@skolasvetice.cz

Martina Kolářová, třídní učitelka 6.B, vyučuje Ma, Fy, Tv

martina.kolarova@skolasvetice.cz
Alice Hrbková, třídní učitelka 7.A, vyučuje Čj, Aj

alice.hrbkova@skolasvetice.cz
Kristýna Plajnerová, učitelka Dě, Vla, VkO, VkZ, metodička primární prevence

kristyna.plajnerova@skolasvetice.cz
Kateřina Čiháková, učitelka Př

katerina.cihakova@skolasvetice.cz

Lukáš Faltys, učitel Tv, Inf pro I. a II. stupeň

lukas.faltys@skolasvetice.cz

Iva Haberlová, učitelka Čj, Pč, Vv

iva.haberlova@skolasvetice.cz

Magdalena Růžková, učitelka Rj, Nj, Aj

magdalena.ruzkova@skolasvetice.cz

Alžběta Šimková, učitelka Mat, Pč

alzbeta.simkova@skolasvetice.cz

 

Asistentky pedagogů

Jitka Švejdová, asistentka pedagoga ve 3. třídě

jitka.svejdova@skolasvetice.cz

Romana Slavíková, asistentka pedagoga v 5. třídě

romana.slavikova@skolasvetice.cz
Kateřina Kučerová, asistentka pedagoga v 5. třídě

katerina.kucerova@skolasvetice.cz
Olga Kyzlinková, asistentka pedagoga v 5. třídě

olga.kyzlinkova@skolasvetice.cz

 

Speciální padagog

Jana Honsová

jana.honsova@skolasvetice.cz

 

Rodilý mluvčí

Andrew Jelsma, vyučuje Aj na I. a II. Stupni

andrew.jelsma@skolasvetice.cz

 

Vychovatelky ŠD
Diana Kopejtková, vedoucí vychovatelka ŠD

diana.kopejtkova@skolasvetice.cz
Olga Kyzlinková

olga.kyzlinkova@skolasvetice.cz

Veronika Kamarytová

veronika.kamarytova@skolasvetice.cz

Lenka Ludlová

lenka.ludlova@skolasvetice.cz