PEDAGOGICKÝ TÝM soubor PDF

Pedagogický tým pro školní rok 2018/2019

Pavla Žižková, ředitelka školy, ve školním roce 2017/2018 čerpá mateřskou dovolenou

 

I. stupeň

Jana Platilová, třídní učitelka I.A

jana.platilova@skolasvetice.cz

Antónia Sochovičová, třídní učitelka 2.A

antonia.sochovicova@skolasvetice.cz

Hana Jelínková, třídní učitelka 2.B

hana.jelinkova@skolasvetice.cz

Olga Kozačová, třídní učitelka 3.A a zástupkyně ředitele pro I. stupeň

olga.kozacova@skolasvetice.cz

Magdaléna Kovačková, třídní učitelka 4.A

magdalena.kovackova@skolasvetice.cz

Věra Kovačková, třídní učitelka 5.B

vera.kovackova@skolasvetice.cz

Lucie Skrčená, třídní učitelka 5.A, vyučuje Ze, Inf

lucie.skrcena@skolasvetice.cz

Martina Bosáková, učitelka Aj

martina.bosakova@skolasvetice.cz

 

 

II. stupeň

Milena Rulcová, třídní učitelka 6.A, výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň

milena.rulcova@skolasvetice.cz

Ludvík Fajgara, třídní učitel 6.B, vyučuje Mat, Fyz, Inf pro II. stupeň

ludek.fajgara@skolasvetice.cz

Monika Cibulková, třídní učitelka 7.A a statutární zástupkyně ředitele školy, vyučuje Ze, Pč

monika.cibulkova@skolasvetice.cz

Martina Kolářová, třídní učitelka 7.B, vyučuje Ma, Fy, Tv

martina.kolarova@skolasvetice.cz

Alice Hrbková, třídní učitelka 8.A, vyučuje Čj, Aj

alice.hrbkova@skolasvetice.cz

Kristýna Plajnerová, učitelka Dě, Vla, VkO, VkZ, metodička primární prevence

kristyna.plajnerova@skolasvetice.cz

Kateřina Čiháková, učitelka Př

katerina.cihakova@skolasvetice.cz

Lukáš Faltys, učitel Tv, Inf pro I. a II. stupeň

lukas.faltys@skolasvetice.cz

Iva Haberlová, učitelka Čj, Pč, Vv

iva.haberlova@skolasvetice.cz

Magdalena Růžková, učitelka Rj, Nj, Aj

magdalena.ruzkova@skolasvetice.cz

Alžběta Šimková, učitelka Mat, Pč

alzbeta.simkova@skolasvetice.cz

Robert Marczak, učitel Hv, Vko pro II. stupeň

robert.marczak@skolasvetice.cz

Lucie Skrčená, třídní učitelka 5.A, vyučuje Ze, Inf

lucie.skrcena@skolasvetice.cz

 

 

Asistentky pedagogů

Jitka Švejdová, asistentka pedagoga ve 4. třídě

jitka.svejdova@skolasvetice.cz

Romana Slavíková, asistentka pedagoga v 1. třídě

romana.slavikova@skolasvetice.cz

Olga Kyzlinková, asistentka pedagoga v 6.A

olga.kyzlinkova@skolasvetice.cz

Veronika Kamarytová, asistentka pedagoga v 6.A

veronika.kamarytova@skolasvetice.cz

Michaela Šifaldová, asistentka pedagoga v 5.A

michaela.sifaldova@skolasvetice.cz

 

 

Speciální pedagog

Jana Honsová

jana.honsova@skolasvetice.cz

 

 

Rodilý mluvčí

Vishal Murali, vyučuje Aj na II. stupni

vishal.murali@skolasvetice.cz

 

 

Vychovatelky ŠD

Diana Kopejtková, vedoucí vychovatelka ŠD

diana.kopejtkova@skolasvetice.cz

Olga Kyzlinková

olga.kyzlinkova@skolasvetice.cz

Veronika Kamarytová

veronika.kamarytova@skolasvetice.cz

Lenka Ludlová

lenka.ludlova@skolasvetice.cz

Karolína Miškovská

karolina.miskovska@skolasvetice.cz