Den hraček

Školní parlament 1. stupně 21. 2. uspořádal “Den hraček”. Od rána se to ve třídách hemžilo především plyšáky. O velké přestávce se celý první stupeň sešel v tělocvičně, aby si děti mohly své nejoblíbenější hračky vzájemně ukázat. Mimo obvyklé hračky jsme viděli například i drona a dalekohled. Děti si tento speciální den náramně užily.

Číst více

Vysvědčení

Dnes máme ve škole slavnostní den. Děti dostávají svá pololetní vysvědčení. Jejich půlroční práce bude dnes odměněna. Je čas zastavit se, děti pochválit. A pokud někdo nebude spokojen, má příležitost na sobě zapracovat v příštím pololetí.   Páťáci připravili prvňáčkům i ostatním třídám k vysvědčení program v tělocvičně. Na deseti stanovištích si děti změřily síly…

Číst více

Školní kolo olympiád

Na druhém stupni naší školy probíhala v posledních dnech školní kola olympiád. Děti se aktivně zapojily například do olympiád z českého jazyka, zeměpisu a anglického jazyka. Ze školního kola postupují v dané kategorii vždy dva vítězní žáci do okresních kol, která se budou konat v Čelákovicích. Budeme držet našim reprezentantům palce.    

Číst více

Metodický kruh asistentů pedagoga

Ve středu 18. ledna se asistentky naší školy zúčastnily kulatého stolu v ZŠ U Lesa v Říčanech. MAP Říčansko a Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje v Říčanech pořádají pravidelně tento kruh a zajišťují tak metodické vedení, podporu a vzdělávání asistentů na Říčansku.

Číst více

Setkání zástupců školního parlamentu

V pátek 13. ledna se poprvé v roce 2023 sešli zástupci jednotlivých tříd v parlamentu I. stupně naší školy. Jejich průvodkyně Dana Heřmánková proto na úvod připravila malý přípitek a něco dobrého na zub. Po slavnostním úvodu se diskutovalo například o tom, jak často se budou v letošním roce parlamenťáci setkávat, prostřednictvím jakých nástěnek budou…

Číst více

Vyhodnocení podzimní architektonické soutěže

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se žáci I. stupně sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení projektu: Tvoříme svůj prostor pod borovicemi. V průběhu podzimu žáci 2. – 5. třídy pracovali ve skupinkách nebo individuálně na návrzích a snažili se vymyslet originální prvky, které bychom mohli svépomocí realizovat před vchodem na I. stupeň pod borovicemi. Hlavní…

Číst více

Tři králové ve škole

V pátek 6.ledna 2023 jsme si ve škole připomněli svátek Tří králů. Tématu jsme se věnovali v hodinách českého jazyka, výtvarné i hudební výchovy. Na prvním stupni navštívila jednotlivé třídy tříkrálová družina složená z žáčků 1. třídy. Na druhém stupni tuto tradici obstarali žáci 8.B. K+M+B 2023 – Kristus požehnej naší škole!  

Číst více

Erasmus Days

Zveme vás na akci v rámci Erasmus Days, na které budou učitelé ZŠ Světice sdílet své zkušenosti z odborných a jazykových kurzů financovaných z grantu Erasmus+. Pátek 14. 10. 14 – 16 hod. v budově jídelny. Info k programu Erasmus+ naleznete zde: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTaChgZ2_dd7dh4SMKZ_MiKSJYLfp1cIuviNgTG9F3ImKhEy_9pqk56_pUyPHbFHDBx-vCLL-ccqvA2/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Číst více