Ve třetím lednovém týdnu proběhla na škole anglická olympiáda. Zapojilo se do ní celkem 33 žáků ze šestých a sedmých ročníků a 26 žáků z osmých a devátých ročníků.

Kdo uspěl v písemné části v prvním kole, postoupil do kola ústního.
Za školní komisi anglického jazyka moc blahopřejeme vítězům a gratulujeme všem zúčastněným za jejich skvělý výkon.
Zde jsou výsledky olympiády, první dva žáci z každé kategorie postupují dále do okresního kola.
 
6. + 7. ročník: 
1. Adina Melicharová 7.C
2. Eva Landová 7.B
3. Jan Novotný 6.A
 
 
8.+9. ročník:
1. Emma Šindelářová 9.B
2. Lucie Mikulášová 9.A
3. David Mikoláš 9.A