1. června 2023 od 16 hodin se na světickém hřišti konala dlouho očekávaná oslava 10. výročí založení světické školy. Na pódiu probíhal téměř tří hodinový program připravený žáky a pedagogy školy. Po jeho skončení vystoupila skupina Ajfrband. Pro děti se v tělocvičně školy promítal film Rebelka. Na hřišti bylo plno stánků s občerstvením, výrobky našich žáků, se školním merchem. Jsme rádi za hojnou účast a podporu. Věříme, že jste si slavnostní den užili a naší škole přejeme jen to nejlepší do dalších deseti let!