V pátek 6.ledna 2023 jsme si ve škole připomněli svátek Tří králů. Tématu jsme se věnovali v hodinách českého jazyka, výtvarné i hudební výchovy. Na prvním stupni navštívila jednotlivé třídy tříkrálová družina složená z žáčků 1. třídy. Na druhém stupni tuto tradici obstarali žáci 8.B.
K+M+B 2023 – Kristus požehnej naší škole!