Zasněžený pozdrav ze srní vám posílají 4.A a 5.A. Máme se prima a v pátek na viděnou.