Děkujeme za ocenění naší práce. Velmi si toho vážíme.