Dne 21. 10. nám na I. stupeň dorazilo milé poděkování s květinou za vedení distanční výuky celému pedagogickému sboru.

V dnešní těžké době si velmi vážíme tohoto ocenění naší práce a děkujeme.