Směrnice týkající se určení finančních náhrad za ztracené a poškozené učebnice je  -zde-.