Vážení a milí rodiče,

 

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na příjímací zkoušky v budově školy.

Proto i ZŠ Světice umožní žákům 9. ročníků osobní docházku do školy od výše zmíněného data. Po poradě s vedením školy a panem starostou  Vám navrhujeme tyto možnosti:

  1. Výuka 3 x týdně po 4 hodinách (Út, St, Čt), a to v případě, že skupina zájemců nepřesáhne počet 12 žáků (v učebně 9.A máme pouze 24 lavic, musíme zajistit pro každého žáka jednu lavici). U této varianty nebudeme žákům poskytovat oběd. Výuka by probíhala od 8.30 do 12.10.
  2. Výuka 3 x týdně po 4 hodinách (Út, St, Čt), a to v případě, že skupina zájemců nepřesáhne počet 15 žáků (žáci se budou vzdělávat ve větší učebně se sídlem ve školní výdejně jídel, kterou běžně využíváme pro školní družinu). Výuka by probíhala opět od 8.30 do 12.10. V tomto případě by měli žáci možnost stravování ve školní výdejně.
  3. Výuka 2 x týdně po 4 hodinách, pokud počet zájemců přesáhne 15 žáků. Žáci tak budou rozděleni do 2 skupin (1. sk. Po/St, 2. sk. Út/Čt). Výuka by probíhala opět od 8.30 do 12.10.

Náplň dopoledního programu:

  • 2 hodiny matematiky (příprava na přijímací zkoušky)
  • 2 hodiny českého jazyka (příprava na přijímací zkoušky)

Výuku by zajišťovali tito pedagogové:

Jiří Kadlec, Martin Sieber – příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Alice Hrbková – příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

V případě vyššího počtu zájemců bychom oslovili další pedagogy.

Distanční výuka by probíhala nadále stávající formou.

 

Prosím  zákonné zástupce o písemné vyjádření zájmu o tuto formu výuky svého syna/dcery do 7.5. 2020 (do 17.00), a to formou emailu třídní paní učitelce Alici Hrbkové.

„Přihlašujeme syna/dceru…..   do prezenční skupinové výuky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020.

Přihlášky poslané  po 7.5. nemohou být akceptovány. Do přílohy emailu prosím přiložte vyplněné, podepsané a naskenované čestné prohlášení, které najdete na odkazu níže. Čestné prohlášení může žák donést nejpozději v den zahájení výuky osobně svému vyučujícímu.

 

Dále prosím všechny zákonné zástupce, kteří budou mít zájem o tuto formu vyučování o pročtení hygienického manuálu MŠMT, který určuje podmínky školní docházky. Žáků se budou týkat zejména odstavce Cesta do školy, Příchod ke škole a pohyb před školou, Vstup do budovy školy. Ostatní hygienické podmínky a pravidla se budeme snažit zajistit (viz manuál), žáky o správném chování poučit, ale opravdu není v našich silách zajistit všechna navržená doporučení (např. zabránění kontaktu mezi žáky, apod.). Pokud máte obavy z nákazy nebo Vaše dítě či člen domácnosti patří do rizikové skupiny, prosím zvažte účast Vašeho dítěte ve škole.

 

Manuál naleznete na webových stránkách školy anebo přímo na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Čestné prohlášení naleznete zde:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

Ve Světicích 5.5. 2020

 

Mgr. Pavla Žižková