Vážení a milí rodiče,

 

děkujeme Vám tímto za zájem zapsat Vašeho syna/dceru do naší základní školy.

 

Děkujeme také za zaslané podklady ohledně zápisu a přestupu Vašeho syna/dcery na naši ZŠ. Pokud chybí ještě některé z požadovaných dokladů (OP, RL), prosím pošlete elektronicky nejpozději do 4. 5. 2020 na e-mail: alena.javurkova@skolasvetice.cz.

 

Dle § 42 správního řádu č. 500/2004 Sb. (Správní řád, ve znění pozdějších předpisů), je správní orgán povinen sdělit rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jsme žádost obdrželi.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů podle přidělených registračních čísel na veřejné vývěsce školy a zároveň na webových stránkách školy (případně na dveřích školy), a to od:

 

 11.5. do 29.5. 2020

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Vzhledem k současné situaci, kdy se žáci 5. ročníků ZŠ Tehov a ZŠ Světice nemohli zúčastnit přijímacího řízení na gymnázia a tím uvolnit místa pro další zájemce o přestup, musíme přednostně přijmout pouze žáky ze ZŠ Tehov (dle smlouvy mezi obcemi Tehov a Světice). Žáci 5. ročníku ZŠ Světice jsou automaticky převedeni do 6. ročníku.

 

Případná volná místa, která se mohou naskytnout v období června a letních prázdnin, budou nabídnuta ostatním uchazečům dle následujících kritérií:

 

  1. trvalé bydliště žáka ve Světicích a sourozenec, který již ZŠ Světice navštěvuje
  2. trvalé bydliště ve Světicích
  3. ostatní uchazeči dle losu

 

Všichni tito uchazeči  “pod čarou” budou osloveni vedením školy až budu moci rozhodnout o jejich přijetí.

 

Děkuji Vám všem za pochopení a přeji všem klidné, pokud možno příjemné dny.

 

Mgr. Pavla Žižková

ředitelka školy

 

Ve Světicích dne: 29. 4. 2020