Vážení a milí rodiče,

ve čtvrtek 30. 1. bude dětem předáno pololetní vysvědčení (nebo výpis) poslední vyučovací hodinu třídní učitelkou/učitelem. Všichni žáci školy budou tedy končit vyučování dle rozvrhu. Chod školní družiny bude zajištěn jako obvykle.

31. 1. bude škola zavřena z důvodu pololetních prázdnin. Prosím, nezapomeňte dětem objednat včas obědy na další týdny.