Po dnešní schůzce zástupců pedagogů a vedení školy vydávám rozhodnutí, které se týká vstupu pedagogických a nepedagogických pracovníků do stávky.

ZŠ Světice se ve středu 6. 11. zapojí do stávky následující formou:

  • pro žáky 1. stupně bude zajištěn dohled pedagogickými pracovníky školy od 7.30 do 17.00
  • výuka na 2. stupni odpadá

 

Důvody vstupu ZŠ Světice do stávky:

  • opakovaně nesplněné sliby o zvýšení platů pedagogických pracovníků
  • dlouhodobé podfinancování školství (pomůcky, apod.)
  • demotivační vliv na začínající učitele
  • nízké ohodnocení pracovníků škol vede k dlouhodobému nedostatku zaměstnanců ve školství, dochází k přetížení stávajících zaměstnanců
  • absence mužů ve školství (nízké ohodnocení)
  • administrativní zátěž, nedostatek prostředků na nepedagogické pracovníky

 

Děkujeme Vám za pochopení a podporu.

 

Bc. et Bc. Robert Marczak, předseda stávkového výboru

Mgr. Bc.  Pavla Žižková, ředitelka školy