Letošní slavnost se odehrála za slunečného počasí v přátelské atmosféře a za chuti jablečných dobrot. Prvňáčci ozdobili naši jablůňku, zarecitovali, zatančili a zazpívali za přihlížení rodičů i starších spolužáků. Atmosféru slavnosti si můžete připomenout v Galerii.