Dne 16. září 2019 proběhly na naší škole volby do školské rady. Zveřejňujeme výsledky:

  • za zákonné zástupce byli zvoleni Markéta Koběrská a Petr Jarkovský
  • za ZŠ Světice byly zvolené Martina Bosáková a Olga Kyzlinková
  • za zřizovatele obce Světice a Tehov byli zvoleni Jiří Vomlel a Kateřina Ruszová

Zástupci školské rady jsou zvoleni na období tří let 2019 – 2021. První setkání nově zvolené školské rady svolá ředitelka školy do 30 dnů po uveřejnění.