Schůzky budoucích 6.ročníků:
Termín schůzky : středa 19.6.2019
Místo : jídelna u hřiště
Zahájení v  17.00
Předběžný program :
1. informace o škole, představení vyučujících a PPŠ
2. Informace o adaptačním kurzu, přihlášky na kurz
3. Informace o stravování
4. Informace o rozdělení do tříd
Na místě budou k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí.