První i druhý stupeň se zapojí do celostátní akce “ Noc s Andersenem“.