Navýšení cen o inflaci bylo schválené radou města Říčany. Cena bude navýšena od 1.3.2018.

 

Informace o cenách budou  na objednávkovém portálu www.můjscolarest.cz.